naglowek 1 naglowek 2Kogo informować o wypadku przy pracy?


2015-03-12


Prawidłowe postępowanie pracodawcy jest uzależnione od rodzaju wypadku, który wystąpił w trakcie pracy. W najpoważniejszych przypadkach należy informować inspektorat pracy oraz prokuraturę. Niezwłoczne poinformowanie odpowiednich organów jest konieczne po wypadkach: - śmiertelnych (powodujących śmierć pracownika w okresie do 6 miesięcy od wystąpienia zdarzenia), - zbiorowych (poszkodowani są przynajmniej dwaj pracownicy) - ciężkich (powodujących znaczny uszczerbek na zdrowiu m.in . utratę słuchu, wzroku, oszpecenie, zniekształcenie ciała, długotrwałą chorobę psychiczną, a także powodujących częściową lub trwałą niezdolność do pracy). Pracodawcy, który zaniedba obowiązku natychmiastowego powiadomienia inspektora pracy i prokuratora grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Listopad bez podwójnej zaliczki na podatektelefon do biura rachunkowego Poznań +48 61 651 04 01    telefon do biura rachunkowego Swarzędz     zadzwoń do biura rachunkowego  
Informacje o cookies